موضوع: "معنوی"

ماه های سال همانند منزل های بین راه هستند...

ماه های سال همانند مرحله ها و منزل های بین راه هستند که انسان از بدو تولد طی می کند تا اینکه به پایان دنیای فانی برسد. از آن که پروردگار، انسان را به تکلیف مشرف ساخته، در هر منزلگاه از آن، گنج ها و گوهرهایی گذاشته است، ولی از آن جا که مسافت انسان تا… بیشتر »

ماه های سال همانند منزل های بین راه هستند...

  ماه های سال همانند مرحله ها و منزل های بین راه هستند که انسان از بدو تولد طی می کند تا اینکه به پایان دنیای فانی برسد. از آن که پروردگار، انسان را به تکلیف مشرف ساخته، در هر منزلگاه از آن، گنج ها و گوهرهایی گذاشته است، ولی از آن جا که مسافت انسان تا… بیشتر »

آیا خواندن قران بدون تدبر اثر دارد؟؟؟

از دانشمندی پرسیدند : کسی که قران می خواند و نمی داند که چه می خواند آیا هیچ اثری دارد؟ گفت: کسی که دارو می خورد و نمی داند که چه می خورد، اثر می کند؟ چگونه قران اثر نکند بلکه بسیار اثر می کند. پس چگونه خواهد بود اگر بداند که چه می خواند ... منبع: شمیم… بیشتر »

​ما دنیا را دوست داریم!

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ابن ابی یعفور گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: ما دنیا را دوست داریم: فرمودند: تا با آن چه کنی؟ عرض کردم: ازدواج کنم، حج بروم، خرج خانواده ام را بدهم، به برادرانم رسیدگی کنم و صدقه بدهم. حضرت فرمود: این از دنیا… بیشتر »

علم بی عمل...

  حکیمی گفت: از دانش خود بهره ای نبرده ای، اگر بیاموزی و بدان عمل نکنی. و اگر بر آن بیفزایی، مثل تو، مثل آن مردی است که پشته ی هیزم فراهم  آورد و خواست آن را بردارد ولی نتوانست، آن را به زمین نهاد و بر آن افزود. منبع:  کشکول شیخ بهایی/ج 1   بیشتر »
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14