موضوع: "اخلاقی"

ماه های سال همانند منزل های بین راه هستند...

ماه های سال همانند مرحله ها و منزل های بین راه هستند که انسان از بدو تولد طی می کند تا اینکه به پایان دنیای فانی برسد. از آن که پروردگار، انسان را به تکلیف مشرف ساخته، در هر منزلگاه از آن، گنج ها و گوهرهایی گذاشته است، ولی از آن جا که مسافت انسان تا… بیشتر »

ماه های سال همانند منزل های بین راه هستند...

  ماه های سال همانند مرحله ها و منزل های بین راه هستند که انسان از بدو تولد طی می کند تا اینکه به پایان دنیای فانی برسد. از آن که پروردگار، انسان را به تکلیف مشرف ساخته، در هر منزلگاه از آن، گنج ها و گوهرهایی گذاشته است، ولی از آن جا که مسافت انسان تا… بیشتر »

آیا خواندن قران بدون تدبر اثر دارد؟؟؟

از دانشمندی پرسیدند : کسی که قران می خواند و نمی داند که چه می خواند آیا هیچ اثری دارد؟ گفت: کسی که دارو می خورد و نمی داند که چه می خورد، اثر می کند؟ چگونه قران اثر نکند بلکه بسیار اثر می کند. پس چگونه خواهد بود اگر بداند که چه می خواند ... منبع: شمیم… بیشتر »

​خدا که اشتباه نمی کند

می گویند: مسجدی می ساختند بهلول سر رسید و پرسید چه می کنید؟ گفت مسجد می سازیم. گفت:برای چه؟ پاسخ دادند: برای چه ندارد، برای رضای خدا . بهلول خواست میزان اخلاص بانیان خیر را به خودشان بفهماند، محرمانه سفارش داد سنگی تراشیدند و روی آن نوشتند «مسجد بهلول»؛… بیشتر »

​ما دنیا را دوست داریم!

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ابن ابی یعفور گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: ما دنیا را دوست داریم: فرمودند: تا با آن چه کنی؟ عرض کردم: ازدواج کنم، حج بروم، خرج خانواده ام را بدهم، به برادرانم رسیدگی کنم و صدقه بدهم. حضرت فرمود: این از دنیا… بیشتر »
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 26