کلید واژه: "دلنوشته درباره امام زمان"

​سلام بابای سیدم!

سلام بابای سیدم! تورا بحق مادرت....میدونم غیر از من کسیو نداری!.... اما......دعای من دیگه دعا نمی شه...اخه دله سیاه من کجا و دعای وصل یار....؟؟؟ راستی بابا چقد این لباس سبز «امامت» بهت میاد!!! کاش این ردای سبز امامت که تو این روز جمعه پوشیدی همرا با… بیشتر »

خدا می داند.....

خدا می داند که من چه خطایی کرده ام که مهدی فاطمه چهره می پوشاند خدا می داند که من چه خطایی کرده ام که مهدی فاطمه اشک در پرده غیبت می ریزد خدا می داند که من چه خطایی کرده ام که مهدی فاطمه از برای توبه کردن برای من زانوهایش پینه بسته است خدا می داند که… بیشتر »