برچسب: "سپاسگزار نعمت ها"

منظور از«ايام الله» در قرآن، چه روزهايي است؟؟؟

  اضافه «ايام» به «ایام الله»، اشاره به روزهاى سرنوشت ساز و مهم زندگى انسانها است كه به خاطر عظمتش به نام «الله» اضافه شده است و نيز به خاطر اينكه يك نعمت بزرگ الهى شامل حال قوم و ملتى شايسته و يا يك مجازات بزرگ و دردناك الهى دامنگير ملتى سركش و طغيانگر… بیشتر »

بازگو کردن نعمت، شکر نعمت است

 نعمت پروردگار، هر نوع بهره مادی و معنوی را شامل است و بازگو کردن نعمت به قصد یادآوری و ستایش نعمت ـ نه برای غرور و فخر فروشی ـ خود، شکر نعمت محسوب می شود و بخشش آن به دیگران، نوعی بازگو کردن نعمت الهی است. خیلی اوقات وقتی حرف از شکرگزاری نعمت ها پیش می… بیشتر »

دو نعمت بزرگ؟؟...

      از عابدی پرسیدند : در چه حالی /گفت : میان دو نعمت : رزقی فراوان و گناهی پوشیده منبع :حکایت وحکمت/ حسین دیلمی /ص193 بیشتر »
 
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)