برچسب: "تواضع وفروتنی"

نشانه های تواضع....

 

امام صادق (علیه السلام ) می فرمایند: از تواضع این است که آدمی در مجلس به قسمت پایین تر راضی شود، و هرکه را دید سلام کند، و بگو مگو را ترک کند اگر چه برحق باشد، و دوست نداشته باشد برای تقوایش ستایش گردد.

منبع:

وسائل الشیعه/ج15/ص 274

اشتراک گذاری این مطلب!