برچسب: "تزکیه نفس"

سرزنش کردن برنفس بهتر از چهل سال عبادت کردن...

 

امام رضا (علیه السلام ) فرمودند: مردی در بنی اسرائیل چهل سال خدا را عبادت کرد، سپس برای خدا قربانی کرد، ولی از او پذیرفته نشد، باخود گفت: آنچه پیش آمد، از تو و گناه هم از تواست، پس خداوند وحی فرستاد: سرزنش کردن بر نفست، بهتر از چهل سال عبادت کردنت بود.

منبع:

وسایل الشیعه/ج 15 ./ص 232

 

اشتراک گذاری این مطلب!