برچسب: "،حدیثی از امام صادق"

با سه خصلت محبوب خالق شویم

 

امام صادق [علیه السلام]فرمود: خدای متعال به موسی وحی کرد:

بندگان من با هیچ خصلتی محبوب تر از این سه خصلت، به من تقرب نمی جویند.

موسی گفت: پروردگارا آنها کدامند؟

فرمودند: ای موسی! بی رغبتی به دنیا وخودداری از گناهان و گریستن از ترس من.

 

 

منبع:سخنان قدسی/موسسه الامام الهادی ص77

 

اشتراک گذاری این مطلب!