برچسب: "مطلب زیبا درباره خدا"

سلامت قلب....

 

خدا در وصف روزروز قیامت می فرماید:روزی است که نه مال برای انسان سودمند است ونه پسران اما کسی که با دلی پاک از شرک و گناه نزد خدا آمده است قطعا از آن پاکی بهره خواهدبرد.رسول خدا (صل الله علیه و آله و سلم) فرمود: خدا به چهره ها واموالتان نمی نگرد بلکه به دلها وکردارتان می نگرد…

منبع:سوره شعرا/آیات 88تا89

 

اشتراک گذاری این مطلب!

خدا گنهکاران را رها نمی کند...

و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرا«سوره حشر ایه30»

خداوند در این آیه می فرماید:هر پیشامدی که برای شما می شود، بازتاب گناهان خود شماست.

اگر خدشه ای به انسان وارد می شود، یاقدم انسان می لغزد، جایی مشکل پیدامی کند ،درچاله ای می افتد، به او سنگی می خورد، به خاطرگناه یاخطایی است که مرتکب شده است.

یعنی این طور نیست که خدا ما را رها کند. زمان و پیشامدهای زمان انسان را ادب می کند. این است که فرمود: هر حادثه ای برای ما گنکارها پیش بیاید، بخاطر این است که خدا می خواهد گناه ما را پاک کند. درصد زیادی را هم خدا عفو می کند و می بخشد.

بحث، سر گنهکارهاست که خداگنهکارها را رها نمی کند. باگرفتاری، بیماری، پیشامدها، فشارهای روزگار، آن ها را تمیز و پاک می کند…

«خدایی که در دنیا جزای عمل شما را داد و بقیه آن را هم بخشید ،کریم تر از آن است که روز قیامت دوباره مواخذه کند.

افرادی که در دنیا با عقوبت و گرفتاری ها پاک می شوند، در آخرت دوباره خدای متعال آن ها را عذاب نخواهد کرد.

این بشارتی است از رسول اکرم(صلی الله علیه و اله و سلم)»

منبع:

امید به رحمت الهی/ حبیب الله فرح زاد/ص147و148

اشتراک گذاری این مطلب!