برچسب: "مطلب درباره خدا"

یک قدم تا خدا...

عارفی را پرسیدند:(از اینجا تا به نزد خدای منان چه مقدار راه است ؟)

فرمود:«یک قدم»

گفتند:(این یک قدم کدام است؟)

فرمود:«پابگذار روی خودت».

 

منبع

موعظه خوبان/ حسین  ترابی و سید علیرضا ادیانی

اشتراک گذاری این مطلب!

گنهکاران را مژده بده

 

رسول خدا [صل الله علیه و اله وسلم] فرمودند : خداوند متعال به داود فرمودند :

ََ

                ای داود گنهکاران را مژده بده و راستگویان را بترسان  


داود عرض کرد : چگونه گنهکاران را مژده دهم و راستگویان را بترسانم ؟

خداوند فرمود : ای داود ! به گنهکاران مژده بده که من توبه را می پذیرم واز گناه می گذرم ، راستگویان را بترسان که به اعمال خود مغرور نشوند ، زیرا هیچ بنده ای را برای حساب نگه نمی دارم مگر آنکه نابود شود.

 

منبع:

سخنان قدسی/موسسه امام الهادی/ص105

 

اشتراک گذاری این مطلب!