برچسب: "مرگ را چگونی می پندارید"

یاد خدا ومرگ؟؟؟....

 

 

 

در روایت است که درویش مسکینی رسید به فرد گردن کلفتی و از او پرسید:(تو در زندگی  چه چیز هایی را 

قبول داری ؟)گردن کلفت گفت :(من خدا را قبول دارم ،پیغمبر را هم قبول دارم ومرگ را هم قبول دارم ).

درویش مسکین به او گفت :(عجب!من از بین همه اینها  که گفتی فقط مرگ وقبول دارم و از ترس و یاد

مرگ این قدر نحیف شدم، بعد توهمه این هایی که گفتی قبول داری و هنوز این قدر گردن کلفتی ….؟)

واعظی بهتر از یاد مرگ برای هدایت آدم ها نیست : چون یاد خدا ومرگ ،انسان ها را از دروغ،حرام ،دزدی،پستی و….دور نگه می دارد .

منبع موعظه خوبان /سید علی ادیانی/ص143

اشتراک گذاری این مطلب!