کلید واژه: "مرگ را چگونی می پندارید"

یاد خدا ومرگ؟؟؟....

      در روایت است که درویش مسکینی رسید به فرد گردن کلفتی و از او پرسید:(تو در زندگی  چه چیز هایی را  قبول داری ؟)گردن کلفت گفت :(من خدا را قبول دارم ،پیغمبر را هم قبول دارم ومرگ را هم قبول دارم ). درویش مسکین به او گفت :(عجب!من از بین همه اینها  که… بیشتر »