کلیدواژه ها: عشق

گفتم ...الف،....

  بسمه تعالی گفتم "الف" . گفت :دگر... گفتم هیچ ... درخانه اگر کس است         یک حرف بس است هرکس خدا را یاد کند خداااااا همنشین او می شود.   گناه نکنید به خداوند نزدیک می شود.   منبع: العبد/محمد تقی بهجت (ره) بیشتر »

عین ...شین ...قاف

        هر تابستان ها می آمد مشهد .درحرم همراهش بودم ایستاده زیارت می کرد.من اما بعد از مدتی خسته می شدم ،این پا وآن پا وآن پا می کردم ،بیشتر که خسته می شدم ،می نشستم  ،باز ازنشستن هم خسته می شدم،می ایستادم ،اما پیرمردتمام مدت ایستاده به مرقد نگاه… بیشتر »

عشق، زپروانه بیاموز!...

یکی از شاگردان شیخ، از قول ایشان نقل می کند که فرمود: شبی من، گرم او و مشغول مناجات، تضرع و راز و نیاز با معشوق بودم دیدم پروانه ای آمد دور چراغ(گردسوز های سابق)، هی گردش کرد تا یک طرف بدن خود را به چراغ زد و افتاد؛ اما جان نداد.! با زحمت بسیار، مجددا… بیشتر »

حساب عشق...

عشقی که نه عشق جاودانی است                بازیچه شهوت جوانی است عشق   آینه    بلند    نور     است                شهوت ز حساب عشق،دور است     منبع:گلستان کشمیری/سید یلی اکبر صداقت-63 بیشتر »