کلیدواژه ها: سخنان رهبر

​بزرگترین وظیفه‌ى منتظران از منظر مقام معظم رهبری

بزرگترین وظیفه‌ى منتظران از منظر مقام معظم رهبری: بزرگترین وظیفه‌ى منتظران امام زمان این است که از لحاظ معنوى و اخلاقى و عملى و پیوندهاى دینى و اعتقادى و عاطفى با مؤمنین و همچنین براى پنجه درافکندن با زورگویان، خود را آماده کنند. کسانى که در دوران دفاع… بیشتر »