برچسب: "زکات علم"

علم و عالم از دید گاه معصومین!

 

 

رسول اکرم (صلی الله و اله وسلم ) فرمودند:

دو رکعت نمازی که عالم می گذارد، برتر از هزار رکعت نمازی است که عابد می خواند.

امام علی (علیه السلام) فرمودند:

لازم ترین علم ها برای تو، آن علمی است که تو را به صلاح و درستی دین تو راهنمایی کند و

فساد و تباهی آن را برای تو آشکار سازد.

امام باقر (علیه السلام) فرمودند:

خدا رحمت کند کسی که علم را زنده گرداند، راوی می گوید: به امام گفتم: زنده نگه داری علم 

چیست؟ امام پاسخ فرمود: مراد آن است که با اهل دین و پرهیزگاری مباحثه و مذاکره شود.

امام صادق (علیه السلام) فرمودند:

هر چیزی زکاتی دارد، و زکات دانش، آموختن آن است به اهلش.

منبع:

جایگاه علم و عالم در اسلام / مجتبی شاطر زاده ص 18-13-15-11

 

اشتراک گذاری این مطلب!