کلید واژه: "داستان درباره مادر"

خاطره ای از آیت الله بهجت (دام عزه)

  می دانست شانزده ماهش بود که مادرش مریض شده بود واز دنیا رفته بود. خواهرش این هارا برایش گفته بود. از چادر سفید گل دار مادرشان برایش گفته بود. از هر چه یادش بود.   یک شب خواب مادرش را دید... باهمان چادر گل دار که خواهرش گفته بود هرچه کرد نتوانست رویش… بیشتر »
 
ایده های درآمد زا