کلید واژه: "حقیقت گمشده"

گمشده ام چیست ؟

  خودتان را پیدا کنید مثل کسی که انگشتر عقیق یا طلا یا نقره اش گم شده وآنقدر به دنبال آن می گرددتا آن را پیدا کند شماهم بگردید وخودتان راپیدا کنید.جواهریدشماها،به خصوص شما جوان ها. در روایت آمده :"تعجبم از کسی که به دنبال گمشده هایش می گردد تا آن را… بیشتر »
 
ایده های درآمد زا