کلید واژه: "حدیثی از امام علی(ع)"

زیان غفلت

  عبد الله بن یحیی می گوید: به محضر علی (علیه السلام) مشرف شدم وهنگامی که خواستم بر روی تخت بنشینم پایه اش شکست و بر روی زمین افتادم و سرم آسیب دید . حضرت علی (علیه السلام) فرمودند : شکر خداوند را که کفاره گناهان شیعیان ما را در دنیا قرار داد تا همین… بیشتر »

کسی که خدا ذلیل کند علی (ع) همنمی تواند عزیز کند...

امام علی (ع) می گوید: که مرده ای را به خاک می نهادم سه بار روی اورا به طرف قبله کردم، و هر سه بار روی ازقبله برگردانید ندا آمد ای علی(ع)، دست بدار آنرا که ما ذلیل کردیم تو نتوانی عزیز گردانی.     منبع:حکایت ولطایف/سلیمان روحانی ص132     بیشتر »