برچسب: "تغییر خود،تغییر جهان"

میخواهم تغییر کنم!!!

من نمی خواهم جهان را تغییر  دهم ،من نمی خواهم کشور را تغییر دهم.

من نمی خواهم شهر و خانواده ام را تغییر دهم ، من خودم را تغییر خواهم داد .

من خودم را برای بندگی تغییر خواهم داد، خودم را برای عزیزانم تغییر خواهم داد.

در این دنیایی که همه تنها هستند ،من خودم را تغییر خواهم دادتا تنهایی عزیزانم را بخرم.

و حتی برای لحظه ای تا عزیزانم آرامش را کنارم احساس کنند. ودر این راه از خدا کمک می خواهم

منبع:

دست نوشته معصومه صیادی/طلبه مدرسه علمیه کوثرعلی اباد کتول

اشتراک گذاری این مطلب!