کلید واژه: "بخشش خداوند"

از گناهان محقر بپرهیزید که آن ها آمرزیده نمی شوند؟

    ابو اسامه گوید: امام صادق (علیه السلام ) فرمود: از گناهان محقر بپرهیزیدکه آن ها آمرزیده نمی شوند. عرض کردم : گناهان محقر کدام است ؟ حضرت فرمود : گناهی است که شخص آن را انجام می دهد و سپس می گوید: خوشا به حال من اگر غیر از این گناه نداشته باشم.… بیشتر »