برچسب: "بخشش خداوند"

از گناهان محقر بپرهیزید که آن ها آمرزیده نمی شوند؟

 

 

ابو اسامه گوید: امام صادق (علیه السلام ) فرمود: از گناهان محقر بپرهیزیدکه آن ها آمرزیده نمی شوند.

عرض کردم : گناهان محقر کدام است ؟

حضرت فرمود : گناهی است که شخص آن را انجام می دهد و سپس می گوید: خوشا به حال من اگر غیر از این گناه نداشته باشم.

منبع:

وسائل الشیعه /ج 15/ص 310

اشتراک گذاری این مطلب!