برچسب: "اشعار مذهبی"

حساب عشق...

 

عشقی که نه عشق جاودانی است                بازیچه شهوت جوانی است

عشق   آینه    بلند    نور     است                شهوت ز حساب عشق،دور است

 

منبع:

گلستان کشمیری/سید یلی اکبر صداقت-63

اشتراک گذاری این مطلب!