برچسب: "ارزش علم ازنظردین اسلام"

علم و عالم از دید گاه معصومین!

 

 

رسول اکرم (صلی الله و اله وسلم ) فرمودند:

دو رکعت نمازی که عالم می گذارد، برتر از هزار رکعت نمازی است که عابد می خواند.

امام علی (علیه السلام) فرمودند:

لازم ترین علم ها برای تو، آن علمی است که تو را به صلاح و درستی دین تو راهنمایی کند و

فساد و تباهی آن را برای تو آشکار سازد.

امام باقر (علیه السلام) فرمودند:

خدا رحمت کند کسی که علم را زنده گرداند، راوی می گوید: به امام گفتم: زنده نگه داری علم 

چیست؟ امام پاسخ فرمود: مراد آن است که با اهل دین و پرهیزگاری مباحثه و مذاکره شود.

امام صادق (علیه السلام) فرمودند:

هر چیزی زکاتی دارد، و زکات دانش، آموختن آن است به اهلش.

منبع:

جایگاه علم و عالم در اسلام / مجتبی شاطر زاده ص 18-13-15-11

 

اشتراک گذاری این مطلب!

منفور ترین و محبوب ترین بندگان.......

 

 

امام سجاد[علیه السلام] فرمودند: اگر مردم می دانستند در طلب علم چه چیز (وچه چیز هایی) نهفته است آن را طلب می کردند اگر چه به ریختن خون ها و فرو رفتن در گرداب ها منجر شود.

خدای متعال به دانیال وحی کرد که:

منفور ترین بندگانم نزد من، نادانی است که حق اهل علم را کوچک شمرده وپیروی از آن ها را ترک کند،

ومحبوب ترین بندگانم نزد من، پرهیزگاری است که جویای پاداش بزرگ الهی، همپای دانشمندان، پیرو

بردباران، وپذیرای (سخن ) حکیمان باشد.

 

منبع:سخنان قدسی/موسسه امام هادی ص 121

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!