کلید واژه: "آثارنگفتن بسم الله"

زیان غفلت

  عبد الله بن یحیی می گوید: به محضر علی (علیه السلام) مشرف شدم وهنگامی که خواستم بر روی تخت بنشینم پایه اش شکست و بر روی زمین افتادم و سرم آسیب دید . حضرت علی (علیه السلام) فرمودند : شکر خداوند را که کفاره گناهان شیعیان ما را در دنیا قرار داد تا همین… بیشتر »