موضوع: "اخلاقی"

ماه های سال همانند منزل های بین راه هستند...

ماه های سال همانند مرحله ها و منزل های بین راه هستند که انسان از بدو تولد طی می کند تا اینکه به پایان دنیای فانی برسد. از آن که پروردگار، انسان را به تکلیف مشرف ساخته، در هر منزلگاه از آن، گنج ها و گوهرهایی گذاشته است، ولی از آن جا که مسافت انسان تا… بیشتر »

ماه های سال همانند منزل های بین راه هستند...

  ماه های سال همانند مرحله ها و منزل های بین راه هستند که انسان از بدو تولد طی می کند تا اینکه به پایان دنیای فانی برسد. از آن که پروردگار، انسان را به تکلیف مشرف ساخته، در هر منزلگاه از آن، گنج ها و گوهرهایی گذاشته است، ولی از آن جا که مسافت انسان تا… بیشتر »

صفات پسندیده چه صفاتی اند ؟...

حجةالاسلام رضوی می گوید :«روزی به استاد عرض کردم که علما ی اخلاق راه ها ی گو ناگونی  را برای رسیدن به مقامات عالی ذکر می کنند جناب عالی بهترین راه را برای رسیدن به این مقامات را چه می دانید ؟» فرمودند :«بهترین راه را برای ترک گناه است .»  معظم له گذشته… بیشتر »

حلاوت عبادت ؟...

روزی حضرت رسول اکرم (صل الله علیه واله و سلم)به اصحاب خود فرمودند :«چرا من حلاوت عبادت را در شما نمی بینم ؟»عرض کردند:چه چیزی است حلاوت عبادت ؟فرمود«تواضع» و از آن حضرت مروی است که:«چهار چیز است که خدا کرامت نمی کند ،مگر به کسی که خدا او را دوست داشته… بیشتر »

ترازوی عمل

منقول است که:«روزی قریش تفاخر بر یکدیگر می کردند و سلمان در آنجا حاضر بوده گفت :اما من خلق شده ام از نطفه ای نجس و مردار گندیده  خواهم شد پسبه نزد میزان اعمال  خواهم رفت اگر ترازوی عمل سنگین باشد من کریم خواهم بود واگر سبک باشد لئیم خواهم بود » منبع :… بیشتر »
1 3 4 5 6 7 8 9 10