امانتی که خدا به همه داده؟

مهم این است که اسلام دست ما آمده است . امانت خداست دست ماآمده است این امانت را باید به آن طوری که هست بدهیم به اعقاب خودمان . عرضه کنیم این اسلام را به آن طوری که واقع اسلام است به دنیا. و خودمان جوری نکنیم که این اسلام را یک طور دیگری نمایشش بدهیم به غیر . ان طوری که هست نمایشش بدهیم . این دیگر فرق نمی کند بین آن بچه طلبه وطلبه نارس که تازه تو مدرسه رفته است یا شما آقایان که از علما هستیدو در مساجد هستید یا سایرین . هیچ فرقی بین آنها نیست منتها شما آقایان که بزرگتر و بالاتر هستید ،مسئو لیتتان بیشتر از امسال من طلبه است اما همه مسئولند . مسئولیت م و زیاد دارد . به حسب اختلاف نفوس ،اختلاف سعه کلمه . کاری بکند که اسلام از ما گله مند نباشد . قران کریم از ما گله مند نباشد ،که آقایان که شما خودتان را می گفتید که ما مروج قران کریم هستیم مبین احکام قران هستیم ،چرا خودتان یک کاری دارید می کنید ،یا کردید که اسلام یک جوردیگر جلوه کند پیش مردم .
خیلی مواظبباشید این مسند خطر ناک است این عمامه خطرناک است . این محاسن خطرناک است . خودتان رااز این خطر ها نجات بدهید حفظ کنید خودتان را..... همه همین طور ،فرق ندارد . اسلام مال اهل علم نیست اسلام مال همه است . این امانتی است که خداوند به همه داده است
منبع :
همان / ج 11/ ص502و503

اشتراک گذاری این مطلب!

بالاترین خطر برای دنیا و آخرت...؟

من متواضعانه و به عنوان یک پدر پیر از همه فرزندان و عزیزان روحانی خود می خواهم که در زمانی که خداوند وعلما و رو حانیون منت نهاده است و اداره کشور بزرگ و تبلیغ رسالت انبیا را به آنان محول فرموده است. از زیّ روحانی خود خارج نشوند و از گرایش به تمایلات وزرق و برق دنیا که دون شان رو حانیت و اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران است، پرهیز کنند و بر حذر باشند که هیچ آفت و خطری برای روحانیت و برای دنیا و آخرت آنان بالاتر از تو جه به رفاه و حرکت در مسیر دنیا نیست که بحمد الله رو حانیت متعهد اسلام امتحان زهد گرایی خود را داده است ،ولی چه بسا دشمنان قسم خورده اسلام و رو حانیت بعد از این برای خدشه دار کردن چهرهااین مشعل داران هدایت و نور ،دست به کار شوند و با کمترین سوژه ای به اعتبار آنان لطمه وارد آورند که ان شـــاءالله موفـــــق نمی شوند
منبع :
صحیفه امام/ج 20/ص 342و343

اشتراک گذاری این مطلب!

فایده عجیب ایة الکرسی...


پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم )فرمود: علی جان ! هرکس آیة الکرسی را بعد از هر نمازی بخواند (چه نماز مستحب باشد چه نماز واجب) نوشته می شود که نمازش مورد قبول قرار گرفت وآن شخص در امان خدا است و پروردگار عالم او را محافظت می فرماید.

منبع:

آیة الکرسی /نادر مرادی ص 36

اشتراک گذاری این مطلب!

​برای قیامت چه می کنی؟


روزی از دوست مهندسم پرسیدم: برای قیامت چه می کنی؟ چیزی گفت که به حال او غبطه خوردم.
او گفت: هر پانزده روز ماشینی کرایه می کنم و بچه های یتیم را به پارک بازی می برم وبرایشان بستنی می خرم و پس از تفریحی چند ساعته بر می گردیم ، من این کار را به حساب قیامتم گذاشته ام.

منبع:
حکایت و حکت/حسین دیلمی /ص162

 

اشتراک گذاری این مطلب!

​آخرین کلام گاندی...؟


«مهاتما گاندی»

رهبر و پیشوای سیاسی و اخلاقی هند، همه روزه یک آیه از هر یک از کتاب های مقدس ادیان بزرگ را تلاوت می کرد وآن گاه به کارهای روز رسیدگی می نمود. هفته ای یک بار (دوشنبه ها) روزه می گرفت و هفته ای یک روز (سه شنبه ها ) حرف نمی زد و تعمق و تفکر می پرداخت . او در در سی ام ژانویه 1948هنگام مراجعت از عبادتگاه ، به وسیله یک هندی متعصب با شلیک سه گلوله بر زمین افتاد و پس از ادای دو کلمه «هه رام» "یعنی خداوندا"
منبع:
حکایت و حکمت/حسی دیلمی ص155-156

اشتراک گذاری این مطلب!

1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 ... 47