زندگی منهای خداوند به یک باد می رود...

اگر رابطه ی با خداوند، در خانه حکم‏ فرما باشد و افراد آن خانه به گناه آلوده نباشند، این خانه محکم است و فرزندى هم که در چنین خانه ‏اى رشد می کند، صالح

خواهد بود. و امّا خانه ‏اى که بنیانش بر اساس تقوا نباشد، مثل همان خانه ‏اى است که بر کناره درّه سیل‏زده بنا شده باشد. زندگى منهاى خدا، با یک باد به جهنّم میرود.

رحمت و فضل خداوند در خانه بدون تقوا وجود ندارد، برکت در آن خانه نیست و ملائکه در آن خانه رفت و آمد ندارند. در عوض، شیطان، به ‏برکتى، ظلمت، غم، غصّه،

دلهره، اضطراب خاطر و نگرانى در آن خانه حکم‏ فرماست.

منبع:

مشق اخلاق/ج1/بخش سخنان آیت الله مظاهری

اشتراک گذاری این مطلب!

پروردگار عالم جهنم ندارد!!!

پروردگار عالم جهنّم ندارد، بلکه اعمال آدمى جهنّم را مى ‏سازد؛ لذا وقتى جهنّمى ‏ها به جهنّم مى ‏روند، خداوند یا ملائکه به آنان می ‏گوی1

این [عقوبت‏] به خاطر کار و کردار پیشین شماست،

یعنى عذاب‏هایى نظیر گزندگى ‏مار، عقرب، غُل و زنجیرهاى آتشین که در جهنّم است، خود انسان تهیه کرده و از پیش فرستاده است؛ لذا گناه، حتّى اگر کوچک به نظر آید، از

این نظر که زندگى انسان را تباه و او را جهنّمى مى کند، خیلى بزرگ است و باید از آن اجتناب شود.

جهنّم، از الطاف خفیه خداوند متعال است و کدورت‏هاى وجود انسان را رفع مى ‏کند. یعنى در جهنّم هویّت حیوانى و شیطانى که آدمى در اثر اعمال خود پیدا کرده است، به

هویّت انسانى تبدیل مى‏شود. وقتى هویّت شیطانى رفع شد و فطرت انسانى هویدا گردید و بروز و ظهور پیدا کرد، خواه ناخواه آتش جهنّم پایان خواهد یافت؛ زیرا آتش

جهنّم و عذاب‏هاى گوناگون آن، نتیجه اعمال خود اهل جهنّم است.

 

 

منبع:مشق اخلاق /ج1
1 : آل عمران آیه182

اشتراک گذاری این مطلب!

گریه از بهر خویش!!!


ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺯﺍﻫﺪﻯ ﺩﺭ ﺑﺼﺮﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﮒ ﺭﺳﻴﺪ، ﺧﻮﻳﺸﺎﻧﺶ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﮔﺮﺩ ﻭﻯ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﻭ

ﻣﻰ ﮔﺮﻳﺴﺘﻨﺪ.

ﮔﻔﺖ: ﻣﺮﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﺸﺎﻧﻴﺪ. ﻭﻯ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﺸﺎﻧﻴﺪﻧﺪ. ﺭﻭﻯ ﺳﻮﻯ ﭘﺪﺭ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺍﻯ ﭘﺪﺭ! ﺗﻮ ﭼﺮﺍ ﻣﻰ ﮔﺮﻳﻰ؟

ﮔﻔﺖ: (ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﻯ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺑﻤﻴﺮﺩ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺑﺸﻜﻨﺪ.

ﻣﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﮔﻔﺖ: ﺗﻮ ﭼﺮﺍ ﻣﻰ ﮔﺮﻳﻰ؟ ﮔﻔﺖ: ) ﺍﻣﻴﺪ ﻣﻰ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﻴﺮﻯ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﻛﻨﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ

ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻰ.

ﺭﻭﻯ ﺳﻮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺷﻤﺎ ﭼﺮﺍ ﻣﻰ ﮔﺮﻳﻴﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﺯﻳﺮﺍ ﻛﻪ ﻳﺘﻴﻢ ﺷﺪﻳﻢ ﻭ ﺧﻮﺍﺭ ﻭ ﺫﻟﻴﻞ

ﮔﺸﺘﻴﻢ.

ﺭﻭ ﺳﻮﻯ ﻋﻴﺎﻝ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺗﻮ ﭼﺮﺍ ﻣﻰ ﮔﺮﻳﻰ؟ ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻳﻦ ﻳﺘﻴﻤﺎﻥ ﺭﺍ؟ ﮔﻔﺖ: ﺁﻩ! ﺁﻩ!

ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ، ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﮔﺮﻳﻴﺪ، ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﻧﻤﻰ ﮔﺮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻠﺨﻰ ﻣﺮﮒ

ﺭﺍ ﻭ ﭼﻪ ﮔﻮﻳﻢ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﻛﺮﺩﺍﺭ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ؟ ﺍﻳﻦ ﺑﮕﻔﺖ ﻭ ﺑﺨﺮﻭﺷﻴﺪ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩ.

 

منبع:حکایات خواندنی/ج1

اشتراک گذاری این مطلب!

اگر کسی بخواهد آدم شود،؛ باید به این شعر عمل کند!!!

ا

اگر کسی بخواهد آدم بشود باید به این شعر عمل کند.
 

این شعر یک کتاب اخلاق است . یعنی اگر کسی بخواهد آدم بشود باید به این شعر عمل کند. 

 صُمت و جوع و سَهر و عُزلت ، ذِکر به دوام        ناتمامان جهان را کند این پنج تمام

صُمت ؛ یعنی سکوت ، یعنی اگر در جمعی هستی ، افراد حاضر هرچه می گویند ، بگویند، تو

ساکت باش. ولی اگر کار به غیبت رسید ، شما جلوی آنها را بگیر یا بلند شو برو. « جوع» ؛ یعنی

گرسنگی. خوب است که انسان همیشه اشتها به غذا داشته و گرسنه باشد. ما الان پر خوری می کنیم،

ولی اشتها نداریم. « سَهر» یعنی شب زنده داری . یعنی انسان پیش از اذان صبح از خواب بیدار

شود؛ قبل از اذان صبح از خواب برخیزید. قرآن بخوانید. خواندن قرآن ، زنگار را از دل انسان پاک

می کند.« عزلت» یعنی دوری جستن از مردم دنیا ؛ از کسانی که اهل غیبت و دروغ و تهمت و …

هستند، دوری کنید .

 با بدان کم نشین که صحبت بد        گرچه پاکی ، تو را پلید کند

 آفــتاب بــه این بـزرگــی را                لکـــة ابــر نا پـدیـد کــند

«ذکر به دوام» : یعنی انسان دائم الذکر باشد. به یاد خدا باشد. هر روز مقید باشید ذکر لا اله الا

الله را صد بار بگویید.

 

 

منبع: از فرمایشات آیت ا… مجتهدی تهرانی – ره/موعظه خوبان ج1

اشتراک گذاری این مطلب!

چی به درد عالم آخرت می خورد؟؟؟

رشتی را خواب دیدند، پرسیدند: چی به درد عالم آخرت می خوره؟

فرمودند: دو چیز . یکی امام حسین(ع) ، یکی تقوا.

یکی اهل بیت ، آدم حسینی بشه اهل بیتی بشه ، یکی هم تقوا 

پرسیدند :  چطوره حالت؟

یک شعر خواند تو خواب، گفت:

شکر خدا را که در پناه حسینم / گیتی از این خوب تر فراخ  ندارم

 

 

 

منبع: در محضر آیت الله مجتهدی تهرانی/ج1

اشتراک گذاری این مطلب!