علم بی عمل...

 

حکیمی گفت: از دانش خود بهره ای نبرده ای، اگر بیاموزی و بدان عمل نکنی.

و اگر بر آن بیفزایی، مثل تو، مثل آن مردی است که پشته ی هیزم فراهم  آورد و خواست آن را بردارد ولی نتوانست، آن را به زمین نهاد و بر آن افزود.

منبع:

 کشکول شیخ بهایی/ج 1

 

اشتراک گذاری این مطلب!

سه پند و چه پندهایی!!!

سفیان ثوری  به محضر امام صادق ( علیه السلام ) آمد و عرض کرد:ای فرزند پیامبر از آن چه پروردگارت به تو آموخته است به من بیاموز.

امام ( علیه السلام ) فرمود:

چون رو در گناه واقع شدی، طلب بخشایش کن.

و چون نعمت خداوندی برتو ظاهر شد، سپاس گو.

و چون غم به تو روی آورد، "لاحول ولا قوة الا بالله" گو.

سفیان بیرون آمده و به خود می گفت: سه پند و چه پندهایی.

 

منبع:

کشکول شیخ بهائی/ص 206

اشتراک گذاری این مطلب!

بهترین روزی خدا...

 

پادشاهی به وزیر خویش گفت: از آن خدا روزی بنده کرده است، کدام یک بهتر است؟

گفت: خردی که با آن زیست کند.

گفت: اگر آن نبود؟

گفت: مالی که عیوبش را پنهان سازد.

گفت:اگر آن نبود؟

گفت: صاعقه ای که او را بسوزاند و مردم وممالک را از او برهاند.

 

منبع:

کشکول شیخ بهائی/ص 260

اشتراک گذاری این مطلب!

​سفارش ایت الله مجتهدی به طلاب ؟


تو صیه به طلاب محترم
آیت الله مجتهدی درطول پنجه سال تدریس و تربیت وپرورش شاگردان فراوان هموار ه تو صیه ها یی را  به فرزندان معنوی خودمی کردن که بسیار آموزنده است . گزیده برخی از کلمات آموزنده و شیرین ان بزرگوار که می تواند برای همگان به ویژه طلاب جوان الگو وراهنما باشد،متذکر می شویم :
طلاب و سختی ها
در قدیم وضع زندگی طلاب خیلی سخت بود ،مثل الان این همه وسایل رفاهی نبود ولی با این حال طلبه ها بیشتر درس می خوانندن و مقید به تهجد ونماز شب بودند صفا و عشق به درس و اطاعت وبندگی وحتی حرم رفتن و اظهار ارادت کردن بیشتر بود ولی الان که مشکلات قدیم وجود ندارد و همه چیز فراهماست چرا آن درس خواندن قدیمذ و با سواد شدن وتالیف کتب کردن ونماز شب ها و تقوا قدیم وجود ندارد ؟
ممنبع :
ماه نامه یاس /ج70 /ص30

اشتراک گذاری این مطلب!

​اردت عشق به اهل بیت (علیه السلام)

آیت الله مجتهد تهرانی با نگاهی ژرف و با همه ی وجودش به خاندان عصمت وطهارت (علیه السلام)ارادت می ورزید و همواره در کنار تحصیل و تدریس،ارادت عمیق خویش را به خاندان پیامبر (صل الله علیه واله وسلم )نشان می داد در سختی ها ومشکلات گوناگون پیو سته اهل تو سل بود ودر این باره می گفت ؛توسل در زندگی انسان بسار موثر است و رمز موفقیت من هم تو سل بوده است واین که ما به ائمه اطهار (علیه السلام )توسل می کنیم شرک نیست بلکه ما چون آبرو نداریم می روی نزد آنها که نزد خدا آبرو دارند تا شفاعت ما رابکنند مردم در ل همه کارها را با تو سل پیش می بردن این حوزه علمیه قم واین شاگردان و طلاب همه به برکت و رو حیه ولایتی حاج شیخ عبد الکریم حائری درست شد و قتی حاج شیخ در قم درس می فرمودند اول درس شخصی رو ضه می خواند وطلبه ها گریه می کردند آن گاه حاج شیخ به منبر رفته و درس می فرمود رو ز شهادت هم دسته سینه زنی راه می انداختند همهن طور که گفتم علت موفقیت من هم همین مجالس توسل وو رو ضه وسینه زنی در کنار دری های طلبگی است از زمانی که طلبه بودم پنج شنبه ها در منزلما رو ضه بر قرار کردن و قتی هم به قم رفتیم مجلس مان در قم برقرار بود و سینه زنی و رو ضه داشتیم وقتی هم نزد استاد مان حاج شیخ علی اکبر برهان در تهران بودیم ایشان هفته ای یک شب سینه زنی بر قرار می کردند ومی فرمودند من هر چه دارم از همان رو ضه ها و سینه زنی ها که برای اهل بیت گرفته ام می باشد الان هم هر روز در این حوزه علمیه در کلاس عمومی رو ضه می خوانیم شب ها وروز های وفات و شهادت سینه زنی داریم وطلبه ها را پیو ند می زنیم ااگر درختی را پیو ند نزنند میوه اش شیرین و خوش مزه نمی شود و اکر پیو ند بزنند میوه اش شیرین وعالی میی شود طلبه هم باید پیوند ولایت بخورد تا میوه اششیرین بشود و پیوند طلبه همین گریه و سینه زینی ست ...
منبع:
شمیم یاس / جلد 71 /ص26

اشتراک گذاری این مطلب!

1 3 5 6 7 8 9 10 11 ... 47