از امام زمان

اشتراک گذاری این مطلب!

از امام زمان

اشتراک گذاری این مطلب!

برای من بس است!

  مراقبت یعنی وقتی به دو راهی دنیا و آخرت رسیدی ، دنیا را رها کنی و به سوی آخرت بروی . آقای مقدس یکی از منبری های تهران بودند که منبر عجیبی هم داشتند. روزی یک بانی می خواست پول بیشتری به آقای مقدس بدهد ، وقتی پاکت را به دست آقای مقدس داد، پرسید : چه قدر است؟! بانی گفت : قابل ندارد، (به پول آن موقع) گفت صد و پنجاه تومان است. آقای مقدس ناراحت شدند ، گفتند: تو مگر چه کاره هستی که می خواهی 150 تومان پول به من بدهی؟! تو یک کاسب جزئی ، توان پرداخت صدو پنجاه تومان را به من نداری. صد تومانش را بردار و پنجاه تومان دیگرش را به من بده، برای من بس است.

منبع:

[ در محضرآیت الله مجتهدی تهرانی، جلد اول ، ص 256 ]

اشتراک گذاری این مطلب!

اوّلین كار!

 
 معلم های دبیرستان” كمال” جلسه ی ماهانه ای داشتند كه در آن هم قرآن خوانده و تفسیر می شد و هم موضوعات سیاسی و مسایل روز به بحث گذاشته می شد. این جلسات كه آقای رجایی، جلال الدین فارسی، دكتر باهنر، دكتر بهفروزی، دكتر كارشناس و عده ی دیگری از دوستان در آن شركت داشتند، بعد از اذان مغرب با نماز جماعت شروع می شد. در سال 44 یك بار كه جلسه در منزل من بود، آقای جلال الدین فارسی از آقای رجایی پرسید: اگر حكومت اسلامی بشود و تو نخست وزیر بشوی چه كار می كنی؟ آقای رجایی بلافاصله جواب داد: اولین كاری كه می كنم، این است كه نماز جماعت را در ادارات برقرار می كنم. همه به جواب ایشان خندیدند، چون هیچ كس تصور نمی كرد حكومت پهلوی ساقط و آقای رجایی نخست وزیر شود. پانزده سال بعد كه از رادیو و تلویزیون شنیدم ایشان به عنوان نخست وزیر بخشنامه ای به كلیه وزارتخانه ها و سازمان ها در مورد نماز اول وقت صادر كرده است، بی اختیار گفتم: واقعاً خدا پدر و مادرت را بیامرزد، كه آن موقع تو این حرف ها را می زدی وما می خندیدیم.

 منبع: 

( کتاب محمد علی رجایی ، به کوشش علی اکبری ، نشر یا زهرا ،1392 ، ص 20 )

 

 

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!

این همه بی پروا زندگی نکنیم

 علی و آل علی ( علیهم السلام ) از روز قیامت وحشت دارند ؛ چرا ما که مدعی شیعه بودنش هستیم این همه در غفلت به سر می بریم؟ به قیامت اعتقاد داشته باشید ؛ … تا انسان نباشیم تا انسان نرویم ائمه ما را شفاعت نخواهند کرد. … باید انسان باشیم این همه بی پروا زندگی نکنیم دین داری دشوار است اما نتیجه خوبی در دنیا و آخرت دارد؛ کافر محدودیت ندارد آزاد است اما ما مسلمانیم، محدودیت داریم آزاد نیستیم حرفمان محدود ، چشممان محدود، نگاههمان محدود، رفتارمان محدود است حال که محدود شد در مقابل از عذاب خدا در امان هستیم چون اطاعت امر خدا را نمودیم مصون خواهیم ماند اما فرد کافر چنین نیست، بی پروا است، آزاد است اما دیگر در امان نیست.

منبع:

[ بانک تقوا، آیت الله ضیاء آبادی، نشر لوح نگار، چاپ اول، ص6 ]

 

اشتراک گذاری این مطلب!