ایمان مومنی کامل تر است که حسن خلق داشته باشد ...

بهترین شما ،کسانی هستند که برخوردشان بامردم ،از همه بهتر است .چهره ای گشاده دارندکه مردم رغبت می کنندبا آنان انس والفت بگیرند.

معنای این روایت این نیست که اگر کسی پایبند عمل به تکلیف شرعی نیست ولی خوش برخورد است برکسی که وظایف دینی خودرا انجام می دهد ولی گشاده رو نیست ،ترجیح دارد.بلکه مراد این است فرد مومنی که وظایف خودرا انجام می دهدوحسن خلق هم داردبرمومنی که خوش اخلاق نیست برتری دارد.

منبع:

تحف العقول /ص45

 

اشتراک گذاری این مطلب!

جایگاه علم وعالم در اسلام ...

امام رضا (علیه السلام ) می فرمایند: رحمت خدا بربنده ای که امر ما را زنده کند،راوی می گوید:عرض کردم چگونه امر شما را زنده می کند ؟

فرمود:علوم مارا بیاموزدو آن هارا به مردم بیاموزاند.

زیرا اگر مردم محاسن سخنان مارا بدانند،بی گمان از ما پیروی می کنند.

رسول اکرم (صلی الله علیه وآله سلم )می فرمایند:سوگند به آن جان محمد(صلی الله علیه و آله وسلم ) در دست اوست،هر آیینه وجودیک عالم برابلیس ،سخت تر از هزار عابد است، زیرا عابد در فکر خود است و عالم در اندیشه دیگران.

منبع :

کنز العمال/ح28908

اشتراک گذاری این مطلب!

در طریقت هر چه پیش سالک آید خیراوست...

 

شگفتا برمومن ،خداوند هیچ قضایی براو جاری نسازد مگر آنکه خیرش در آن است چه خوشایندش باشد چه نباشد.

اگر مبتلایش نماید کفاره گناهانش باشد و اگر عطایش نماید و گرامیش دارد عنایتی است به او.

هرچه را خداوندبرای مومن ،مقدر  فرماید،خیراوست.خواه حوادثی که اورا ناراحت می کند مثل بیماری و خواه اموری که اورا خوشحال

کند.حوادث محزون کننده کفاره گناهان و خوشحال کننده عطایای الهی...

این مضمون در اشعار حافظ هم آمده:

در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست.

لکن حافظ حافظ این معنا را مختص به سالک دانسته است.

منبع:

تحف العقول/ترجمه علامه حسن زاده املی (دام عزه)/ص 81

 

اشتراک گذاری این مطلب!

علم و عالم از دید گاه معصومین!

 

 

رسول اکرم (صلی الله و اله وسلم ) فرمودند:

دو رکعت نمازی که عالم می گذارد، برتر از هزار رکعت نمازی است که عابد می خواند.

امام علی (علیه السلام) فرمودند:

لازم ترین علم ها برای تو، آن علمی است که تو را به صلاح و درستی دین تو راهنمایی کند و

فساد و تباهی آن را برای تو آشکار سازد.

امام باقر (علیه السلام) فرمودند:

خدا رحمت کند کسی که علم را زنده گرداند، راوی می گوید: به امام گفتم: زنده نگه داری علم 

چیست؟ امام پاسخ فرمود: مراد آن است که با اهل دین و پرهیزگاری مباحثه و مذاکره شود.

امام صادق (علیه السلام) فرمودند:

هر چیزی زکاتی دارد، و زکات دانش، آموختن آن است به اهلش.

منبع:

جایگاه علم و عالم در اسلام / مجتبی شاطر زاده ص 18-13-15-11

 

اشتراک گذاری این مطلب!

​حادثه طوفان نوح

حادثه طوفان نوح
از کلام خداوند در قران اینگونه استنباط می گردد حتی عامل بوجود امدن طوفان نوح که کره زمین را فرا گرفت در واقع واکنش طبیعی کره زمین طبیعت نسبت به عملکرد انسان ها بوده است .به عبارت دیگر گستردگی گناه انسان ها منجر به عذاب الهی برای موجودات کره زمین گردید .
در واقع انحرافات و اشتباهات خود مردم باعث گردید که چنین طوفان عظیمی گرابانگر کره زمین گردد، نه اینکه روال طبیعی کره زمین اینگونه باشد.

ایه از قران
19/90نزدیک است اسمان ها به خاطر این سخن زشت وزننده ازهم متلاشی گردد. وزمین شکافته شود وکوه ها به شدت فرو ریزد!

هرنوع عملکرد غیر صحیح که از ناحیه انسان ایجاد شود و عمدا در ان زمان و یا دراینده چه با اطلاع چه بی اطلاع از نتایج ان دارای عوارض منفی برای جامعه طبیعت و یا جهان باشد و یا باعث تغیرات خاص و خارج شدن طبیعت از مسیر طبیعی خود شود میتوان گناه محسوب نمود...!

اشتراک گذاری این مطلب!