چرا عمر را با نام صحاک خطاب می کردند؟

چرا  حضرت امیر (علیه السلام) به عمر، پسر خطاب نگفت و فرمود: ای پسر صحاک و چرا هر کدام از اصحاب که از عمر ناراحت می شدند به او می گفتند: ای پسر صحاک مثلا وقتی عمر با زور روی سینه زبیر نشست زبیر گفت: ای پسر صحاک! اگر شمشیرم به همراه من بود هرگز به من نزدیک نمی شدی.

چرا عمر را با نام صحاک خطاب می کردند؟

علتش این بود که: صحاک یک کنیز سیاه بود و برای عبدالمطلب شترچرانی می کرد.مردی به نام نفیل با او زنا کرد و پسری به دنیا آورد که او را خطاب نام گذاری کرد، وقتی خطاب بزرگ شد با مادر خود صحاک زنا کرد که دختری از آنها به عمل آمد و آن دختر به دست هاشم بن مغیره افتاد، و او را بزرگ کرد. هاشم نام این دختر را حنتمه گذاشت وقتی حنتمه بزرگ شد خطاب به عنوان ازدواج او را از هاشم بن مغیره گرفت و از حنتمه و خطاب عمر به دنیا آمد.

پس بنابراین، خطاب، پدر و پدربزرگ دائمی عمر هست و حنتمه، مادر و خواهر و عمه عمر می شود.به این دلیل بود که حضرت علی(علیه السلام) به او نفرمود:ای پسر خطاب بلکه فرمود: ای پسر صحاک!

 

منبع:

کوثر و پیرو پیمانه/سید ابوالقاسم هاشمی ارسنجانی /ص 154-155

اشتراک گذاری این مطلب!

توجه به حقیقت اعمال ...

 

ای کمیل!

مهم آن نیست که نماز بگذاری و روزه بداری و صدقه دهی، مهم و قابل نوجه آن است که نماز با دلی پاک و عملی

خدا پسندانه و خشوعی کامل انجام گیرد و بنگر در چه نماز می گزاری و بر چه نماز می خوانی واگر لباس و مکان نماز

گزار از راه حلال و درست نباشد قبول نیست.

در نماز کیفیت آن مهم است، باید  نماز را با قلب پاک و خضوع و کرداری که موجب خشنودی خداست، انجام داد.

 

منبع:

تحف العقول/ترجمه حسن زاده املی

اشتراک گذاری این مطلب!

محبوب خدا ...

ا

ابو بصیر می گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم معنای ایه شریفه ی (یا ایها الذین آمنو توبوا الی الله توبه نصوحا)چیست ؟

فرمود: آنگاهی است که هرگز در آن باز نگردد

عرض کردم :کدام یک از ماست که بر نگردد؟

فرمود: ای ابا محمد، همانا خداوند از میان بندگانش دوست دارد آن کس راکه در فتنه (گناه) واقع شود  بسیار توبه کند.

منبع:

کافی /جلد 1/ص425/حدیث4

اشتراک گذاری این مطلب!

محبوب خدا ...

ا

ابو بصیر می گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم معنای ایه شریفه ی (یا ایها الذین آمنو توبوا الی الله توبه نصوحا)چیست ؟

فرمود: آنگاهی است که هرگز در آن باز نگردد

عرض کردم :کدام یک از ماست که بر نگردد؟

فرمود: ای ابا محمد، همانا خداوند از میان بندگانش دوست دارد آن کس راکه در فتنه (گناه) واقع شود  بسیار توبه کند.

منبع:

کافی /جلد 1/ص425/حدیث4

اشتراک گذاری این مطلب!

محبوب خدا ...

ا

ابو بصیر می گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم معنای ایه شریفه ی (یا ایها الذین آمنو توبوا الی الله توبه نصوحا)چیست ؟

فرمود: آنگاهی است که هرگز در آن باز نگردد

عرض کردم :کدام یک از ماست که بر نگردد؟

فرمود: ای ابا محمد، همانا خداوند از میان بندگانش دوست دارد آن کس راکه در فتنه (گناه) واقع شود  بسیار توبه کند.

منبع:

کافی /جلد 1/ص425/حدیث4

اشتراک گذاری این مطلب!